โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โพสต์23 ก.ย. 2563 18:21โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันที่ 21-23 กันยายน 2563

"การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน" ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัตินาคนิวิฐ (เจ้าคณะตำบลนาอ้อ เขต ๒) พระอธิการธรรมวิโรจน์ สุริโย (เจ้าอาวาสวัดศรีทัศน์) เป็นวิทยากรสงฆ์ โดยมีนายประจวบ ศิลธรรม นายก อบต.ศรีสองรัก เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม 

"อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน"
คุณธรรมคืองานที่สรรค์สร้าง
เป็นแบบอย่างการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ปูแนวทางนำวิถี "บวร" มา
ไตรสิกขามาใช้ชีวิตจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม 1 | 2


Comments