คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ) มาศึกษาดูงาน

โพสต์9 ก.ย. 2563 19:25โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
8 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ) สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก #ต้อนรับกัลยาณมิตรทางการศึกษา#

ข้อมูลเพิ่มเติม


Comments