คณะครูและบุคลากร รร.บ้านนามนประชาสามัคคี สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 มาศึกษาดูงาน

โพสต์26 พ.ย. 2563 22:14โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.นิรัติศัย นารถพลายพันธุ์ นำคณะครูและบุคลากร รร.บ้านนามนประชาสามัคคี สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.. #เครือข่ายกัลยาณมิตรที่น่ารัก

รูปภาพเพิ่มเติม

Comments