เดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และการรักษาความสะอาดร่วมกับชุมชน

โพสต์21 ส.ค. 2562 21:52โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2563 00:03 ]
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และการรักษาความสะอาดร่วมกับชุมชน ต.ศรีสองรัก
Comments