ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาโคก


ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู รร.วัดสมอ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

โพสต์27 ธ.ค. 2563 19:09โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

25 ธันวาคม 2563 นางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์ ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู รร.วัดสมอ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ รร.บ้านนาโคก #สีสันของผ้าปาเต๊ะ #น้ำใจไทเมืองเลย

รูปภาพเพิ่มเติม

นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก

โพสต์23 ธ.ค. 2563 23:18โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

22 ธ.ค.63 นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก เรื่อง กลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล #ขอบคุณที่เลือก รร.บ้านนาโคกเป็นหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รูปภาพเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2

โพสต์20 ธ.ค. 2563 20:01โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

18 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้มาศึกษาดูงานการพัฒนาสถานศึกษาสู่รางวัลพระราชทาน ที่ รร.บ้านนาโคก เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

โพสต์20 ธ.ค. 2563 19:52โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

17 ธ.ค.63 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.5 และ ร.9 ศน.ธงชัย โกมลไสย (สพป.ลย.1) ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2

โพสต์16 ธ.ค. 2563 17:47โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 9 ธ.ค.63 ศน.ธงชัย โกมลไสย (สพป.ลย.1) ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2 จำนวน 10 คน..

รูปภาพเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 ธ.ค. 2563 17:32โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 8 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรท่องเที่ยวอุทยานราชภักดิ์

โพสต์6 ธ.ค. 2563 18:54โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

Day 3 (3 ธ.ค.63) อุทยานราชภักดิ์ รวมใจรักและภักดี สดุดีบูรพมหากษัตริย์ไทย..#7 มหาราชแห่งเมืองสยาม #ในหลวง ร. 9 อีก 1 มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เมตตาปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้มีที่อยู่อาศัย

รูปภาพเพิ่มเติม

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

โพสต์6 ธ.ค. 2563 18:51โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

Day 3 (3 ธ.ค.63) ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ศึกษาดูงานระบบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.สรายุทธ อนันตศิริ และคณะครูเป็นอย่างดี #ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ

รูปภาพเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวมาลัยฟาร์มชะอำ ดินแดนคนรักสัตว์ แหล่งเรียนรู้ปศุสัตว์

โพสต์6 ธ.ค. 2563 18:48โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

Day 2 (2 ธ.ค.63) ท่องเที่ยวมาลัยฟาร์มชะอำ ดินแดนคนรักสัตว์ แหล่งเรียนรู้ปศุสัตว์..ขอบคุณอาจารย์อู๊ด ที่ดูแลการเข้าชม เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนูสเต๊กจระเข้ ทุกอย่างฟรีตลอดทริป #ชาวนาโคกสนุกสนาน มีความสุข #บรรยากาศที่ฟาร์มดีมาก

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2

โพสต์6 ธ.ค. 2563 18:45โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

2 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (best practices) ของโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 #ขอบคุณ ผอ.เทิม มิตรจิตร พี่ชายคนเก่ง-ใจดี และคณะครูที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี #เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน

รูปภาพเพิ่มเติม
1-10 of 70