ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาโคก


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 New normal

โพสต์16 ก.ค. 2563 01:58โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
New normal ของโรงเรียนบ้านนาโคก..สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างกันสักนิด..แค่หัวใจคุณครูและลูกนักเรียนใกล้ชิดกันเสมอ..

เปิดเรียนวันที่ 3 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal..ในวันที่ฝนตก

โพสต์3 ก.ค. 2563 02:12โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

เปิดเรียนวันที่ 3 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal..ในวันที่ฝนตก วันนี้อนุญาตให้ผู้ปกครองขับรถมาส่งนักเรียนในโรงเรียนได้..แต่เพิ่มจุดคัดกรองหน้าอาคารเรียนแทน..คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม.."เราทำได้"
 

เปิดเรียนวันที่ 2 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:54โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

เปิดเรียนวันที่ 2 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ของคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก

"วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:39โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2563 01:58 ]

3 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และนำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน และฟังธรรม..อนุโมทนาบุญด้วยกัน.."วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"


ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์1 ก.ค. 2563 23:43โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2563 01:59 ]

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รร.บ้านนาโคก เพื่อติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ตัวแทนจาก ศึกษาธิการจังหวัดเลย สพป.ลย.1 รพ.ค่ายศรีสองรัก รพ.สต.นาอ้อ และ กศน.จ.เลย ร่วมต้อนรับ ติดตามและให้ขวัญกำลังใจ..ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่

โพสต์1 ก.ค. 2563 23:34โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2563 02:00 ]

 เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ กศน.อำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย นำบุคลากร กศน. จัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำแซนวิช การทำวุ้นกะทิ การทำโดนัทจิ๋ว การทำน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำลำไย น้ำมัลเบอร์รี การทำน้ำแข็งใส การทำป๊อปคอร์น การจัดกิจกรรมการศึกษาส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมจัดบริการตัดผมชายให้บริการฟรี ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   ขอขอบคุณ กศน.จังหวัดเลย ที่สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน                       โรงเรียนบ้านนาโคก ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:09โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 02:17 ]

วันที่ 16 มิ.ย.63 โรงเรียนบ้านนาโคกได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครู-บุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005797876049&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCnipw1YsJoW12IQZyzZfzzB-awqpV23IwmuSHxxOMcdMGBSWNouPwdSUUygS9RRi3pnQas0V1hQ3Zh&hc_ref=ARQIuq2ul0au4X86HuwCx0HSG-Yn4Dm9gnUiPgtmu-anJLQeBMJ8_Z4uKLH8lmCnVO8&fref=nf

โรงเรียนบ้านนาโคกได้รับการตรวจราชการ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์17 มิ.ย. 2563 00:27โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 02:15 ]

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63 โรงเรียนบ้านนาโคกได้รับการตรวจราชการ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ผอ.กลุ่มฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1 และ ศธจ.เลย ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ ...ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสต์8 ม.ค. 2563 08:40โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 09:00 ]

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและส่งเสริมสมรรถภาพที่มีอย่างหลากหลาย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตน ดังคำขวัญนายกรัฐมนตรีที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี..

เดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และการรักษาความสะอาดร่วมกับชุมชน

โพสต์21 ส.ค. 2562 21:52โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2563 00:03 ]

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และการรักษาความสะอาดร่วมกับชุมชน ต.ศรีสองรัก

1-10 of 10