ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาโคก


โรงเรียนนาโคกร่วมกับทางชุมชน เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่านาโคก

โพสต์18 ต.ค. 2563 19:06โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันเสาร์ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่านาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ร่วมกับทางชุมชนและศรัทธาญาติมิตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 (รก.ผอ.สพป.ลย.1) นายวิเศษ วงษ์วรัญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ นางปัทมา สิมพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินและพี่เลี้ยง ได้นำคณะผู้บริหาร มาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต 1

โพสต์18 ต.ค. 2563 19:00โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

16 ตุลาคม 2563 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 (รก.ผอ.สพป.ลย.1) นายวิเศษ วงษ์วรัญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ นางปัทมา สิมพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินและพี่เลี้ยง ได้นำคณะผู้บริหาร มาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต 1 ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย

โพสต์11 ต.ค. 2563 18:29โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย โดยช่วงเช้าได้นำนักเรียนร่วมบุญกฐินวัดโพธิ์ชุม ทำบุญต่อยอดกฐินวัดศรีอภัยวัน และในช่วงบ่ายได้จัดอบรมคุณธรรม-วินัยนักเรียน #ความรู้คู่คุณธรรม #สะสมเสบียงบุญยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานคณะโรงเรียนเพชรวงกฎ

โพสต์10 ต.ค. 2563 01:28โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

8 ตุลาคม 2563 นางสาวระย้าเงิน เหลืองอร่าม ผอ.รร.อนุบาลบ้านหมี่ ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฏ สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านนาโคกยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านผาขาวโพนแพง

โพสต์10 ต.ค. 2563 01:23โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

8 ตุลาคม 2563 นางมณีโสม พุทธโคตร ผอ.รร.บ้านผาขาวโพนแพง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ได้นำคณะครูและบุคลากรมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม-โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่ รร.บ้านนาโคก


ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

โพสต์10 ต.ค. 2563 01:19โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

8 ตุลาคม 2563 ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผอ.รร.บ้านซำจำปา (ประธานศูนย์ฯ) และคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านนาโคก ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ได้นำนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ รร.บ้านนาโคก

โพสต์10 ต.ค. 2563 01:14โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

7 ตุลาคม 2563 ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ได้นำนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ รร.บ้านนาโคก #นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมากเลยค่ะโรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ สพป.ลย.1

โพสต์4 ต.ค. 2563 19:00โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 ได้นำตัวแทนลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ สพป.ลย.1 #เติมประสบการณ์ดีๆนอกห้องเรียนให้เด็กๆ ข้อมูลเพิ่มเติม


โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้ลูกๆ นักเรียน ,ไปร่วมงานทอดกฐิน และไปเตรียมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรรมสิ่งแวดล้อม

โพสต์4 ต.ค. 2563 18:57โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ในวันที่ฟ้ารั่ว..ฝนตกหนัก โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้ลูกๆ นักเรียน / ไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดบ้านน้ำภู (สะสมเสบียงบุญ) และไปเตรียมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านนาพูน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์4 ต.ค. 2563 18:52โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

2 ตุลาคม 2563 นายแสงตะวัน จันทยุทธ ผอ.รร.บ้านนาพูน นางอำไพ จันทร์สุวิมล ผอ.รร.บ้านแม่แปง และนายมนตรี ถาบูรณะพงศ์พันธ์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก #มิตรภาพจากการดูงาน #ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1-10 of 48