e-news‎ > ‎

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาโคก


เดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และการรักษาความสะอาดร่วมกับชุมชน

โพสต์21 ส.ค. 2562 21:52โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และการักษาความสะอาดร่วมกับชุมชน ต.ศรีสองรัก

1-1 of 1