https://sites.google.com/a/loei1.go.th/nakhok/ita/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาโคก

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาโคก

 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 New normal พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563New normal ของโรงเรียนบ้านนาโคก..สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างกันสักนิด..แค่หัวใจคุณครูและลูกนักเรียนใกล ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2563 01:58 โดย โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
 • เปิดเรียนวันที่ 3 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal..ในวันที่ฝนตก เปิดเรียนวันที่ 3 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal..ในวันที่ฝนตก วันนี้อนุญาตให้ผู้ปกครองขับรถมาส่งนักเรียนในโรงเรียนได้..แต่เพิ่มจ ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 02:12 โดย โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
 • เปิดเรียนวันที่ 2 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal เปิดเรียนวันที่ 2 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ของคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคกข้อมูลเพิ่มเติม
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 01:54 โดย โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
 • "วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย" 3 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และนำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน และฟังธรรม..อนุโมทนาบุญด้วยกัน ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 01:58 โดย โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
 • ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รร.บ้านนาโคก เพื่อติดตามนโยบายการจัดการเร ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 01:59 โดย โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

 • ปีการศึกษา2563
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 06:53 โดย โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสมัครงาน

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น